• خاتمه

  در نظر بود فصلی هم به نام معرفت‌الروح (۱) مبنی بر بقای روح و سیر تكامل و عوالم برزخی و حشر و نشر جسمانی و روحانی بیان شود. اما به جهاتی فعلاً از نگارشش انصراف حاصل شد، تا بعد خدا چه خواهد.

  در خاتمه، این كتاب كه موسوم به «برهان‌الحق» می‌باشد، امید است اسمی با مسمی به شمار آید و نزد خوانندگان محترم و دانشمندان معظم و محققین و مدققین شریف مقبول طبع واقع گردد. ضمناً با التماس دعا مستدعی است از سهو و خطایی اگر رخ داده قلم عفو بكشند.

  «ران ملخی پیش سلیمان بردن عیب است ولیكن هنر است از موری»

  وَالسَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ‌الْهُدی

  به تاریخ اول تیر ماه یكهزار و سیصد و چهل و یك خورشیدی، به قلم این حقیر فقیر سراپا تقصیر بنده‌ی عاصی نورعلی الهی اتمام پذیرفت – الهی                                                         ۱۳۴۱/۴/۱

  • ۱-كتاب معرفت‌الروح در سال ۱۳۴۸ به چاپ رسید.