• ملحقات

    بسم‌الله الرحمن الرحیم

    اما بعد – چون پس از انتشار كتاب برهان‌الحق، بعضی از خوانندگان محترم راجع به بعضی از مطالب آن كتاب سؤالاتی فرموده‌اند كه جواب هر یك متقابلاً معروض گردیده، البته بی‌مورد نمی‌داند آن‌‌ها را جهت روشنی اذهان سایر علاقمندان ضمیمه‌ی كتاب برهان‌الحق نماید.

    ضمناً توضیح می‌دهد: چون مفاد بعضی از سؤالات توسط اشخاص متفرقه تكرار گردیده، ناچار جواب‌‌ها هم تكرار شده ‌است. لذا تأكیداً للموضوع، بدون حذف مكررات درج می‌شود.