درباره سایت

این وب‌سایت به منظور آشنایی بیشتر با کتاب «برهان‌الحق» (۱۳۴۲ ش)  دایر گردیده است. «برهان‌الحق» اولین تألیف منتشر شده از نورعلی الهی، مشهور به استاد الهی (۱۲۷۴ – ۱۳۵۳ش) است. او حاصل تحقیقات خود از مسلک اهل حق را در این کتاب آورده است.

در این وب‌سایت، به مرور، توضیحاتی درباره‌ی محتوای کتاب و مولف آن، و موضوعات مرتبط با این دو، در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. به باور دست‌اندرکاران، تحقیق در آثار استاد الهی و مشیِ فکری او، در آغاز راه خود قرار دارد. از این رو با بررسی‌های گوناگون در این آثار، لازم است زوایای مختلف این مشی روشن گردد. مقالات و توضیحات این وب‌سایت، در راستای این هدف، از سوی صاحب‌نظرانی ارائه شده که در این زمینه، تحقیقاتی انجام داده و با مشی فکری استاد الهی آشنایی دارند.

در کنار مقالات و توضیحات مشروح، علاقمندان، می‌توانند به متن کتاب دسترسی یابند. همچنین در قسمت «روخوانی و واژگان»، کتاب برهان‌الحق را به صورت گویا روخوانی کنند و با اشاره‌ی ماوس بر کلماتِ مورد نظر، معنی آن را ببینند.

در متون این سایت، ‌از اختصارات زیر استفاده شده است:

ب‌ح: الهی، نورعلی (۱۳۷۳). برهان الحق (چاپ هشتم). تهران: انتشارات جیحون.
م‌ر: الهی، نورعلی (۱۳۹۰). معرفت‌الروح (چاپ ششم). انتشارات رخ مهتاب.
ح‌ح: الهی، نورعلی (۱۳۷۳). حاشیه بر حق‌الحقایق (ضمیمه بر کتاب حق‌الحقایق یا شاهنامه‌ی حقیقت). انتشارات جیحون.
آ‌‌ح ۱: الهی، بهرام (۱۳۸۶). آثارالحق جلد۱: گفتارهایی از نورعلی الهی (چاپ پنجم). نشر پنج.
آ‌‌ح ۲: الهی، بهرام (۱۳۷۰). آثارالحق جلد۲: گفتارهایی از نورعلی الهی (چاپ دوم). انتشارات جیحون.
ب‌گ: الهی، بهرام (۱۳۸۸). برگزیده: گزیده‌ای از گفتارهای نورعلی الهی، تهران: نشر پنج.
م‌ف: الهی، بهرام (۱۳۷۷). مبانی معنویت فطری (چاپ چهارم). انتشارات جیحون.
م‌ع: الهی، بهرام (۱۳۷۷). معنویت یک علم است (چاپ چهارم). انتشارات جیحون.
ر‌ک: الهی، بهرام (۱۳۸۲). راه کمال (چاپ نهم) انشارات جیحون.
م‌ن: انور، لیلی (۱۳۸۸). ملک‌جان نعمتی (چاپ اول). نشر پنج.
رع: الهی، بهرام (۱۳۹۹). راهنمای عملی: پایه‌های سیرکمال روحی انسان (چاپ اول). نشر پنج.

پژوهشگرانی که در زمینه‌های مورد بحثِ این وب‌سایت، تحقیقاتی صورت داده‌ یا مقاله‌ای نوشته‌اند، در صورت تمایل می‌توانند مقاله‌ی خود را به آدرس زیر ارسال کنند، تا در صورت امکان در سایت استفاده گردد. [email protected]