ویدئوها

دکتر داریوش صفوت، موسیقی‌دان فقید ایرانی، در دوران حیاتش تحقیقات وسیعی درباره‌ی موسیقی، فلسفه و ادیان انجام داد و مقالات متعددی هم از او در این زمینه ها منتشر شده است. حاصل برخی از این تحقیقات، به صورت سخنرانی‌ها و جلسات درسی متعددی است که طی آن‌ها دکتر صفوت نتایج و یافته‌های خود را در زمینه‌های فوق برای علاقه‌مندان و محققین تشریح کرده است.

یک نمونه از جلسات سخنرانی او، مربوط به آنالیز و تحلیل کتاب برهان‌الحق است. ویدئوهایی که در این قسمت به مرور منتشر می‌شوند، گزیده‌هایی است از این جلسات. کیفیت فنی این ضبط‌ها بالا نیست و صداهای محیط هم به گوش می‌رسد که گاهی با صدای سخنران مخلوط می‌گردد. برای حفظ پیوستگیِ جریان مطلب، این قسمت‌ها تا حدی دست نخورده باقی مانده است. امید است مورد استفاده‌ی افراد مشتاق و علاقه‌مند قرار گیرد.